Tilbage til historierne
 

Lemvig Bibliotek. Har stort lokalhistorisk arkiv.

Lemvig Museum. Livet ved Vestkysten og egnens kunstnere præger museet. Thøger Larsen, Niels Bjerre og Torvald Westergaard præsenteres på museet. Museet har en særudstilling, i Thyborøn, om Alexander Nevskijs berømte forlis (russiske orlogsfregat) Ombord var storfyrst Aleksej, søn af den russiske kejser Alexander II.

Strandingsmuseum Sct. George. I 1881 forliste det engelske linieskib Sct. George. 1300 sømænd omkom. De omfattende arkæologiske fund er samlet på museet og fortæller om hverdagen for høj og lav på skibet.

Museet for religiøs Kunst. Museet har ganske spektakulære udstillinger, som er værd at besøge, også selvom man måske ikke hører til inderkredsen i religiøse cirkler. Den faste samling omfatter værker af Marc Shagall, Bjørn Nørgaard, Svend Wiig Hansen og George Rouault.

Jens Søndergaards Museum. Museet ligger i Fering på skrænten til Vesterhavet. Museet ligger i hans tidligere bolig/atelier.
 
 
Brændgaard

Af Mads Musholm

Den ejedes 1850 af P. Chr. Brændgård, han havde flere døtre og en søn Jens, der fik gården efter ham. En datter Marie fik Engerslund, som da blev bygget på et stykke jord fra Brændgård, hun blev gift med Ole Nielsen Gade, han var tømrer og byggede en mølle ved gården. Jens, der fik Brændgård, omtales som en skikkelig og dygtig mand. Han blev syg en høstnat, mens han kørte korn og døde 1888. Hans kone Jakobine levede i gården mange år derefter.

Deres datter Jensine blev gift med Chr. Jensen Søn af Jens Chr. Smed, de fik gården efter hendes fars død, de drev den op til en mønstergård, der i mange år om sommeren havde besøg af folk fra andre egne for at se den fine avl og forskellige forsøg. Mangen forsigtig landmand rystede på hovedet, når de talte om hans bedrift, de mente det kostede ham for meget, men enden blev, at Chr. Brændgård, der havde 7 Sønner og 3 døtre, kunne hjælpe alle sine børn i gode gårde. Han døde 1932, og den yngste søn Arne fik gården.