Tilbage til historierne
 

Lemvig Bibliotek. Har stort lokalhistorisk arkiv.

Lemvig Museum. Livet ved Vestkysten og egnens kunstnere præger museet. Thøger Larsen, Niels Bjerre og Torvald Westergaard præsenteres på museet. Museet har en særudstilling, i Thyborøn, om Alexander Nevskijs berømte forlis (russiske orlogsfregat) Ombord var storfyrst Aleksej, søn af den russiske kejser Alexander II.

Strandingsmuseum Sct. George. I 1881 forliste det engelske linieskib Sct. George. 1300 sømænd omkom. De omfattende arkæologiske fund er samlet på museet og fortæller om hverdagen for høj og lav på skibet.

Museet for religiøs Kunst. Museet har ganske spektakulære udstillinger, som er værd at besøge, også selvom man måske ikke hører til inderkredsen i religiøse cirkler. Den faste samling omfatter værker af Marc Shagall, Bjørn Nørgaard, Svend Wiig Hansen og George Rouault.

Jens Søndergaards Museum. Museet ligger i Fering på skrænten til Vesterhavet. Museet ligger i hans tidligere bolig/atelier.
 
 
Galtmose

Af Mads Musholm

1806 tjente på Engbjerggård en karl og en pige Bertel og Kirsten, de var forlovet. Han blev da indkaldt som soldat i Napoleons hær, og han deltog i krigen for Frankrig i 7 Ar. Da han kom tilbage igen købte han Galtmose og giftede sig med Kirsten, hun døde 1850. Deres 4 sønner Laust, Mads, Bertel og Søren var da med i 3-aars­ krigen. Nogle år efter blev gården solgt til Hans, ham har jeg hørt omtalt som en meget kraftig mand, hans datter fik gården efter ham og blev gift med Niels Peder Jørgensen fra Østre Houmåe. De havde 2 sønner Hans og Jørgen, der korn i gode stillinger på andre egne og en datter Else fik gården 1902. Hun blev gift med Kristen Vium. Han døde 1908. Han, en datter og en karl døde ved samme tid af tuberkulose og flere kreaturer døde. Else solgte gården nogle år efter til Niels Brun Madsen fra Nygård, hans kone hed Petrea. De havde mange børn. De var der til 1927, da Elias Nielsen købte den. Han døde 1940 og hans enke Charlotte solgte den i 1942 til Holger Lundgård.