Tilbage til historierne
 

Lemvig Bibliotek. Har stort lokalhistorisk arkiv.

Lemvig Museum. Livet ved Vestkysten og egnens kunstnere præger museet. Thøger Larsen, Niels Bjerre og Torvald Westergaard præsenteres på museet. Museet har en særudstilling, i Thyborøn, om Alexander Nevskijs berømte forlis (russiske orlogsfregat) Ombord var storfyrst Aleksej, søn af den russiske kejser Alexander II.

Strandingsmuseum Sct. George. I 1881 forliste det engelske linieskib Sct. George. 1300 sømænd omkom. De omfattende arkæologiske fund er samlet på museet og fortæller om hverdagen for høj og lav på skibet.

Museet for religiøs Kunst. Museet har ganske spektakulære udstillinger, som er værd at besøge, også selvom man måske ikke hører til inderkredsen i religiøse cirkler. Den faste samling omfatter værker af Marc Shagall, Bjørn Nørgaard, Svend Wiig Hansen og George Rouault.

Jens Søndergaards Museum. Museet ligger i Fering på skrænten til Vesterhavet. Museet ligger i hans tidligere bolig/atelier.
 
 
Vester Houdam

Af Mads Musholm

Simon afstod gården omkring 1880 til sin søn Søren Christian, han tog 12 tdr. l. fra og byggede på og lod en datter få det, hun blev gift med Niels Mærsk og Simon blev aftægtsmand hos dem. Men snart solgte de ejendommen og flyttede til Ferring. Den nye ejer var P. Chr. Skov , der igen solgte den i 1901 til Niels Klinkby, der da blev gift med Marie, hun var fra Flynder.

Søren Kristian flyttede til Stougård 1884 og solgte Houdam til Kristen Skåning fra Sønder Strande gift med Maren fra Blåbjerg. Det var vanskeligt for de unge, der købte ejendom dengang med lidt kapital og prisfaldet kom; men ved nøjsomhed og god pasning af mark og dyr klarede de den godt. De havde 4 børn, 2 døtre og 2 sønner. Den ene søn blev lærer, den anden Rasmus Skåning fik gården i 1927 efter sin far. der da flyttede til Lemvig, hvor han døde. Maren kom så tilbage til Houdam igen.