Tilbage til historierne
 

Lemvig Bibliotek. Har stort lokalhistorisk arkiv.

Lemvig Museum. Livet ved Vestkysten og egnens kunstnere præger museet. Thøger Larsen, Niels Bjerre og Torvald Westergaard præsenteres på museet. Museet har en særudstilling, i Thyborøn, om Alexander Nevskijs berømte forlis (russiske orlogsfregat) Ombord var storfyrst Aleksej, søn af den russiske kejser Alexander II.

Strandingsmuseum Sct. George. I 1881 forliste det engelske linieskib Sct. George. 1300 sømænd omkom. De omfattende arkæologiske fund er samlet på museet og fortæller om hverdagen for høj og lav på skibet.

Museet for religiøs Kunst. Museet har ganske spektakulære udstillinger, som er værd at besøge, også selvom man måske ikke hører til inderkredsen i religiøse cirkler. Den faste samling omfatter værker af Marc Shagall, Bjørn Nørgaard, Svend Wiig Hansen og George Rouault.

Jens Søndergaards Museum. Museet ligger i Fering på skrænten til Vesterhavet. Museet ligger i hans tidligere bolig/atelier.
 
 
Råbjerg

Af Mads Musholm

Har skiftet ejere tit, det synes at det for dem alle har knebet at klare udgifterne. Den første jeg har hørt nævnt er Eskild. Efter ham kom Peder Råbjerg, han var vist meget dygtig, han merglede og drænede og byggede husene og avlede godt. Han havde været landbrugsskole, hvad der var en sjældenhed den gang. Hans samtid mente, han havde lært for meget, så han ikke kunne klare sig. Han måtte også flytte fra det, og flyttede til en gård i Bøvling, der gik det ham bedre, han blev senere en kendt mand på egnen, han var bl. a. repræsentant for kreditkassen. Den næste ejer af Råbjerg var Svendsen, og så kom Kran. 1892 købte Jens Sahl Krarup fra Øster Gåskær den og var der til sin død 1932. Han var en god mand, han søgte ikke sit eget, var næsten mere for andre end sig selv. Hans enke Andrea boede der lidt efter sammen med deres 4 børn, de flyttede senere til København. 1934 købte Peder Mågård Råbjerg og solgte den 1939 til Hjarl Kallesøe.